Вячеслав Володин обсудит с жителями Елшанки проект благоустройства поселка